เราเริ่มต้นมาจากการเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีประสบการณ์และอยู่ในวงการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มานานกว่า 50 ปีแล้ว เราจึงต้องการที่จะยกระดับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ของเราให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และพัฒนาให้สินค้าที่เราผลิตออกไปมีคุณภาพได้มาตรฐานตาม ISO 9001 เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าลูกค้าทุกคนต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพอย่างมีระบบ และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ซอฟแวร์ที่มีคุณภาพในการควบคุมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด

 

 

“ เราจึงพร้อม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล และคอยให้คำปรึกษา

เรื่องธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ทุกขั้นตอน ”

นวัตกรรมและดีไซน์ที่เป็นแตกต่าง ลงตัวทุกพื้นที่ในบ้าน พร้อมคุณภาพระดับพรีเมี่ยมทุกชิ้นงาน สร้างสรรค์คุณภาพงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินมาตรฐานระดับสูง พร้อมนำเสนอดีไซน์ที่แตกต่าง สะท้อนเอกลักษณ์ตัวตนที่เป็นคุณ